1 2 3 4 5 6 7 8

دیدار با سر آرتور

منتشر شده در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۶ | ۳ نظر

  جام جم:عقربه های ساعت در دقایقی که آرزو می کردم از جای خود تکان نخورند، دیوانه وار پیش می رفتند و زمان بدرود با پیر خردمند دوران ما فرارسید. هنگام خروج از اتاق قدیمی دانشمندی که در آستانه ورود به دهمین دهه زندگی پربار خود قرار داشت ، او را دیدم که روی صندلی چرخدارش و مقابل قفسه ای عظیم از کتابهایی که خود نوشته ، نشسته است و هنوز با وجود پیری ، با چشمانی نافذ به آینده می نگرد؛ مردی که از جوانی رخت مهاجرت [...]