دنباله دار زامبی

منتشر شده در تاریخ ۰۸ آذر ۱۳۹۲ | ۱۰ نظر

آیا آیسان دنباله دار قرن بود؟ حوادث چندین ساعت گذشته نشان داد که جواب قطعا مثبت است.  آیسان یکی از هیجان انگیزترین نمایش های مربوط به دنباله دارها را از خود بروز داده است و شاید هیجان انگیزترین دنباله داری بوده است که حداقل در عصر فضا و در دورانی که ما فضای اطراف خورشید را با دقت زیر نظر داریم از کنار ستاره مادر ما، خورشید عبور کرده است. اگرچه آیسان از نظر درخشش به روشن ترین دنباله دار دهه های اخیر بدل نحواهد [...] 

دنباله دارها ! شاید آغازگران و پایان بخش حیات

منتشر شده در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ | ۳ نظر

وب سایت پرسش و پاسخ کانوت از گروهی از همکاران این بخش درباره جذاب ترین رویدادی که در چند ماه آینده پیش روی ما است سوال کرده بودند. دنباله دار ها فصل مشترک پاسخ همه این افراد بود و تعجبی هم ندارد که خبر سر رسیدن چندین دنباله دار در روزها و در سال جدید همه را هیجان زده کند. دنباله دارها این اجرام راز آلود و مسحور کننده منظومه شمسی با گیسوهای افشان خود از چشمگیر ترین و جذاب ترین رویدادهای آسمان شب هستند. هنوز [...]