پاسخ هایی برای شکاکان سفر انسان به ماه

پاسخ هایی برای شکاکان سفر انسان به ماه

در طول سال هایی که کارهای ترویجی و نجومی انجام می دهم یکی از سوال هایی که در محافل مختلف به طور منظم مطرح می شود این است که آیا واقعا انسان به ماه سفر کرده است؟ این سوالی است که تقریبا همه منجمان آماتور، علاقه مندان به…