تصاویر مهمند، به آن‌ها فکر کنیم

در طی چند روز گذشته سه مورد شاهد انتخاب قاب و تصویرهایی بودیم که با اخبار روز همراه بود. هر سه این موقعیت‌ها یادآور اهمیت تصویر است و به‌خصوص برای کسانی که به کار رسانه مشغولند هر یک از این تصاویر یادآور بخشی از واقعیت‌های ارتباطی است.…

هفت شب در دشت ستارگان

 نگاهی به رویدادهای نجومی پیش رو در هفته جاری…

راهنمای سفر به دشت ستارگان

دوره آموزش مقدماتی آشنایی با آسمان شب…