سئوال هایی از برنامه های علم و فناوری و محیط زیست نامزدها

از سال ۱۳۸۴ تا کنون سعی کرده ام در هر انتخابات ریاست جمهوری سوال هایی در زمینه موضوعات مهم علم و فناوری و محیط زیست را از نامزدها بپرسم که حداقل وعده های ایشان در این زمینه ها روشن شود. در این سال ها تنها در سال ۱۳۸۴…

مادر در مقابل مامان

یادداشتی درباره مواجهه نمادین دو نماد مادری در پایتخت کانادا…

گزارش یک کسوف

گزارشی از کسوف ۲۰ فروردین ۱۴۰۳…

افشا، افشاگر و حق شهروندان

در روزهای اخیر انتشار اسنادی که گروه هکری معروف به عدالت برای ایران از قوه قضاییه به دست آورده و به‌صورت عمومی بیش از سه میلیون مورد از آن را با قابلیت جستجو در اختیار عموم گذاشته است، موضوع بسیار از بحث‌ها در فضای خبری و رسانه‌ای بوده…

در دفاع از آزادی مخالف

من تحلیل‌گر سیاسی نیستم و اگر گاهی چیزی می‌نویسم که به نظر ورود به این دنیا است تنها نظر شخصی شهروندی است که در جامعه زندگی می‌کند و به همین دلیل هم نه می‌تواند و نه می‌خواهد از نیروهایی که بر سرنوشت جامعه اثر می‌گذارند، بی‌خبر یا بی‌نظر…

آتشی در آسمان و جهنمی در زمین

به بهانه خورشیدگرفتگی حلقوی بیستم و دوم مهر و مصیبت‌های امروز زمین…

نبرد با اخبار دروغین و اطلاعات غلط در بحبوحه مناقشه اسراییل و حماس

اطلاعات غلط نه‌تنها می‌تواند باعث گمراهی ما شوند که به‌طور مستقیمی بر سرنوشت نبردی که در جایی دیگر در جریان است اثر می‌گذارد.…

اینک آخرالزمان: دریاچه ارومیه بدون دریاچه

در حالی که همه از تلاش برای احیای دریاچه ارومیه می گفتند و می گویند اما هیچ کسی صدای هشداری را نشنید که فریاد می زد و می زند که در مواجهه با بحران زیست محیطی همزمان با تلاش برای حل مساله باید به فکر شکست احتمالی هم…

«بنیاد» ایران

رویاپردازی های برای آینده ایران…
1 2 3 38