نگاهی به اساطیر ایرانی آسمان

این مقاله ای است که من و مرجان مرادی در سال ۱۳۸۳ در مجله نجوم (شماره ۱۳۳) منتشر کردیم و در آن به مرور روایت های اصلی از اساطیر ایرانی آسمان پرداختیم.…

معرفی پروژه «افسانه‌های آسمان» و طلب یاری

ما به داستان زنده‌ایم و به داستان زنده می‌مانیم.…

اوجیگ: ناجی تابستان

داستان صورت فلکی دب اکبر به روایت یکی از اسطوره های بومیان آمریکای شمالی و کانادا…

داستان‌های آسمان

آسمان شب افسون کننده است. هزاره‌ها است که این گنبد پر نقش چشمان ما را به خود خیره کرده است و حیرانمان کرده است و هنوز بهت زده آنیم. ما مشتاقان همیشگی داستان های آسمانیم.…