اوجیگ: ناجی تابستان

داستان صورت فلکی دب اکبر به روایت یکی از اسطوره های بومیان آمریکای شمالی و کانادا…