تشابه اَدَ بَدَ کردن توله‌های خفاش‌ و انسان

خفاش‌ها در طول تاریخ بد درک شده‌اند. اما بیایید قبول کنیم که موجودات شگفت انگیزی پشت بدفهمی ما قرار دارند.…