جایزه بگیری در دنیای آشوب زده

سال‌ها پیش و زمانی که جرج لوکاس هنوز امتیاز دنیای شگفت انگیز «جنگ ستارگان» را به شرکت دیزنی واگذار نکرده بود، پروژه‌ای جاه طلبانه را آغاز کرد که هیچ‌گاه از مرحله طراحی قدم بیرون ننهاد. ایده او خلق سریالی تلویزیونی در دنیای جتگ ستارگان به نام «دنیای زیرین»…