اخلاق در تولید پادکست

  پادکست و پادکست‌سازی اگرچه روشی برای بیان صداها و لحن ها و تفکرات غیر رسمی و شخصی است اما به این معنی نیست که محتوای تولید شده را نمی توان در ترازوی اخلاق تولید محتوا سنجید.…

در ستایش فریاد

تهران در چند روز گذشته ایام  بسیار سخت و دشواری را پشت سرگذاشت. یکی از ساختمان‌های بلند و قدیمی شهر که برای بسیاری از تهرانی‌ها نمادی از شهر بود و عمده ما خاطرات زیادی از آن داشتیم در مقابل چشمان بهت‌زده مان فرو ریخت و جمعی از قهرمانان…

به بهانه هتک حرمت آرامگاه آتور پوپ

فکر می کنم برخی از رویدادها که در نظر اول چندان مهم و یا در فهرست اولیت ها نیستند، را باید جدی تر گرفت و دقیق تر به آنها نگاه کرد. برخی از رویدادها حکم شناساگر ها را دارند. خبر از تغییراتی بنیادی می دهند و انکار آنها…