جایزه ایبِل: دیدار در تقاطع ریاضیات و علوم رایانه

در سال ۲۰۲۱ جایزه ایبل به لسلو لوز (László Lovász) و اوی ویگدرسون (Avi Wigderson) رسیدو کسانی که تحقیقات آن‌ها بازه وسیعی از امنیت اینترنت گرفته تا مطالعه شبکه‌ها را شامل می‌شود. جایزه ایبل سال ۲۰۲۱ به طور مشترک به دو تن از پیشگامان نظریه محاسبات اهدا شد.…