ایده هایی درباره بازگشت دوباره به ماه

در روزهای گذشته خبر از قطعی شدن نامزد نهایی ریاست سازمان فضایی ایالات‌متحده مطرح شد. مردی که به‌طور عمده به دلیل حمایتش از بازگشت به ماه و اولویت این هدف نسبت به سفر به مریخ و همچنین تأکید بر مشارکت بخش خصوصی در کاوش‌های فضایی تأکید دارد. فارغ…

چرا هنوز هم «آپولو هوا کردن» مهم است؟

این روزها به مناسبت سالگرد فرود نیل آرمسترانگ بر ماه و قدم گذاشتن او بر قمرِ زمین، یادواره‌های متعددی منتشرشده است. ۴۷ سال پیش، نیل آرمسترانگ، باز آلدرین و مایکل کالینز عازم سفری شدند که تاکنون ماجراجویانه‌ترین سفر نسل بشر به شمار می‌رود. آن‌ها در ادامه مسیری دشوار…

سلف پرتره ای از مریخ نورد آپورچونتی

دو قلوهای مریخ نورد ناسا با نمایشی خیره کننده به یکی از نقاط عطف ماموریت های رباتیک فضایی در دوران معاصر بدل شده اند. مریخ نوردهایی که قرار بود تنها ۹۰ روز بر سطح مریخ به فعالیت بپردازند پس از گذشت ۸ سال هنوز هم افتان و خیزان…