نگاهی ژرف به «اَبْر اژدها»

زادگاه ستاره‌های اَبَرپرجرم

پنج شنبه: ۱۳ آوریل ۲۰۲۳: سال‌های طولانی است که منشأ و شکل‌گیری ستاره‌های پرجرم موردبحث و مناقشه میان ستاره شناسان است.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که باعث طولانی شدن این مناظره شده است، فقدان رصدهای مستقیم است.

ستاره‌های پرجرم به نسبت نادر هستند و به دام انداختن آن‌ها در هنگام شکل‌گیری کار دشواری است.

حالا رصدهای تازه‌ای از سحابی معروف به ابر اژدها (Dragon Cloud) ممکن است سرنخ‌هایی برای پاسخ دادن به این معما را آشکار کرده باشد.

این رصدها با کمک مجموعه رصدی ALMA در شیلی صورت گرفته است و به بررسی غبار این ناحیه چگال، در طیف فروسرخ پرداخته است.

در بخش مرکزی این توده ابری چگال، دو تجمع اولیه مشاهده‌شده است که یکی از آن‌ها (که در تصویر مشخص شده است) جرمی معادل ۳۰ برابر جرم خورشید ما دارد و در حال چگال شدن است و احتمالاً در آینده تبدیل به ستاره‌ای پرجرم می‌شود.

چنین چشم‌اندازی به‌خصوص برای بررسی نظریات مربوط به‌شتاب مواد درون این ابرهای در حال رمبیده شدن می‌تواند مفید باشد.

مقاله گروه تحقیقاتی را می‌توانید اینجا مطالعه کنید.


چهارشنبه- ۱۲ آوریل ۲۰۲۳:
آژانس فضایی اروپا برای پرتاب مأموریت خود به مقصد مشتری، پرجرم ترین سیاره منظومه شمسی آماده می‌شود.

این مأموریت که کاوشگر اقمار یخی مشتری یا JUICE  نامیده می‌شود در حال حاضر بر فراز پرتابگر آرین ۵ نصب‌شده است و بر اساس برنامه فعلی قرار است ساعت ۹:۱۵ به‌وقت محلی روز پنج‌شنبه ۱۳ آوریل سفر خود را آغاز کند.

برخلاف بسیاری از مأموریت‌های دیگر این مأموریت فاقد پنجره پرتاب است و به دلیل ماهیت مداری پیچیده‌اش تنها در یک‌زمان مشخص باید پرتاب شود.

به نوشته نیچر مدار پیچیده این کاوشگر در سال ۲۰۲۵ آن را به زهره می‌رساند و پس‌ازآنکه در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۹ از کنار زمین عبور کرد در سال ۲۰۳۱ به مشتری خواهد رسید.

قرار است در صورت موفقیت این کاوشگر ۲۱ بار از کنار قمر گانیمد عبور کرده و به بررسی سطح و زیر سطح آ« (از دور بپردازد)

در سال ۲۰۳۵ این کاوشگر با روشن کردن موتور خود وارد مداری در اطراف گانیمد می‌شود و برای مدت حداقل ۹ ماه در فاصله ۵۰۰ کیلومتری سطح این قمر آن را دور خواهد زد و بدین ترتیب به نخستین کاوشگر زمینی بدل خواهد شد که در مدار قمری غیر از ماه زمین قرارگرفته است.

کاوشگرهای پیش‌تر ازجمله کاسینی و گالیله در مدار سیاره مادر قرار داشتند و از کنار اقمار گذر می‌کردند.

در این بازه کاوشگر کلیپر ناسا نیز عازم مشتری خواهد شد تا به بررسی قمر یوروپا بپردازد.

اگر این مأموریت‌ها با موفقیت همراه باشند باید انتظار عصر مهمی در کاوش‌های منظومه شمسی را داشت که می‌توان آن را عصر مشتری نامید.